Hustype: Skrenten

Regneark for Skrenten
Kostnad (kr) Egeninnsats (kr)
Sum tomtekostnader/egeninnsats
Sum byggekostnad/egeninnsats
Totalsum kostnad/egeninnsats
Sum lånebehov
Gjenstående finansieringsbehov